עו"ד חנוך גולדברג
 
 
 
 
 
 
 
 

Profile

 
Advocate Chanoch (Bruce) Goldberg immigrated to Israel from Chicago in 1971, he has a Bachelor of Laws LL.B and Master of Laws LL.M from the Faculty of Law at the Hebrew University of Jerusalem, has been a member of the Israeli Bar Association since 1985, is an arbitrator listed with the Israeli Courts, and an Israeli notary since 2001.

Adv. Goldberg is an ordained Rabbi by the Chief Rabbinate, and served as a research fellow at the Jewish Law Institute at Hebrew University and lecturer at Tel-Aviv University. He has published numerous articles in Israel and abroad, see the partial list below.

The law office offers a wide range of legal services, provided in both Hebrew and English: 
 
 
Adv. Chanoch (Bruce) Goldberg
 
Adv. Chanoch (Bruce) Goldberg
 
Adv. Chanoch (Bruce) Goldberg
 
 
 
  • General legal services 
  • Notary services, including certification for documents translated into English. 
  • Handling litigation in all courts of law, labor courts, and rabbinical courts 
  • Handling various claims, including commercial litigation, personal injury, insurance claims, labor law as well as claims from the National Insurance Institute. 
  • Real estate services, including apartment purchase, sale and rental, as well as commercial rental 
  • Company laws, protocol drafting, and registration with the Registrar of Companies 
  • Drafting wills and probate orders, as well as estate administration 
  • Representation in criminal cases including criminal tax and traffic law 
  • Personal status, prenuptial agreements, divorce, and maintenance claims 
  • Handling and follow-up in foreclosure and debt collection procedures. 


The law office is located in Ra'anana Industrial Zone, adjacent to the Country Club. For the clients' convenience, free parking, as well as a paid parking lot, are readily available.

Articles list

1. Israeli Laws (Law Faculty, Tel Aviv University)
"Reparation for Violation of a Work Agreement - Contract or Tort Cause of Action", Vol. 18, 1995-1996 
2a. Chicago Decalogue Journal, Decalogue Society of Lawyers, 
"Jewish Jurisprudence", Winter, 1982
2b."Civil Marriage of a Cohen and Divorcee in Israel", Feb., 1987 

Israeli Annual of the Chief Rabbinate
האם מותר לפעמים לשקר לפי ההלכה?", תשמ"ח .3
חובת נשים לברך ברכת הגומל", תש"ן .4
הכנת צורכי שבת ויו"ט כטעם למוקצה", תשנ"ד .5
כשרות משפטית של קטן במקח וממכר", תשנ"ו .6
עיון ביחסי הגומלין בין מצוות יישוב ארץ ישראל ומדינת ישראל", תשנ"ח .7
דיני ממונות מן התורה - שלא מן הכתוב", תשס"א .8


Haaretz (Israeli newspaper)
מידת הגבעונים", 7/1/90 .9
נשים בכל - לבד ממועצה דתית?", 13/6/88 .10
הריבית עולה והמשפט העברי יורד", 18/10/90 .11
זכות הציבור לבחור", 13/1/94 .12
על מחדליך חלל", 28/3/96 .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beit Zohar, 13 Hasadna Street, POB 2410, Ra'anana 43650
Tel: 972-9-7487821  Fax: 972-9-7487818